Anmärkningar om batteriavfall

I samband med distribution av batterier eller med leverans av apparater som innehåller batterier är vi skyldiga att informera dig om följande:
Du är Som slutanvändare är du lagligt skyldig att lämna tillbaka använda batterier. Du kan kostnadsfritt lämna tillbaka gamla batterier som vi har eller har haft i vårt sortiment som nya batterier till vårt fraktlager (leveransadress). Symbolerna som visas på batterierna har följande betydelse:
Symbolen för den överkorsade soptunnan betyder att batteriet inte får slängas med hushållsavfallet.
Pb = batteri innehåller mer än 0,004 viktprocent bly
Cd = batteriet innehåller mer än 0,002 massprocent kadmium
Hg = batteriet innehåller mer än 0,0005 massprocent kvicksilver.

Observera instruktionerna ovan.