Dataskydd

Dataskyddsdeklaration

Om inte annat anges nedan krävs varken tillhandahållande av dina personuppgifter enligt lag eller avtal, och det är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Att inte tillhandahålla det får inga konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information lämnas under efterföljande behandlingar.
"Personuppgifter" avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.


Serverloggfiler
Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna någon personlig information.  
Varje gång du går in på vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vårt webbhotell/IT-tjänsteleverantör via din webbläsare och omvandlas till loggdata (s.k. Serverloggfiler) lagras. Dessa lagrade data inkluderar till exempel:b namnet på sidan som besöktes, datum och tid för åtkomst, IP-adress, mängden överförd data och den begärande leverantören.
Bearbetningen sker på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grund av vårt övervägande legitima intresse av att säkerställa problemfri drift av vår webbplats och att förbättra vårt erbjudande.
Din data kan vara överförs till tredjeländer utanför EU, särskilt till Kanada och USA, och bearbetas där. Det finns ett lämplighetsbeslut från EU-kommissionen för Kanada. EU-kommissionen har ett adekvat beslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Shopify är inte TADPF-certifierat. Denna dataöverföring sker på grundval av avtalsförpliktelser som är jämförbara med EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Kontakt

Ansvarig person
Kontakta oss om du vill. Ansvarig för databehandling är: Kevin Ludwig, Talstr. 18, 71116 Gärtringen Tyskland, 07034257308, k.ludwig@klmedia.info

Kundens oönskade kontakt via e-post
Om du inleder affärskontakt med oss ​​via e-post, samlar vi bara in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext omfattningen som du har angett). Databehandlingen tjänar till att behandla och besvara din kontaktförfrågan.
Om du kontaktar genomförandet av åtgärder före avtal (t.ex. Råd om du är intresserad av att köpa, förbereda ett erbjudande) eller rör ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, denna databehandling utförs på basis av Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.
Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling med stöd av art. 6 para. 1 lit. f GDPR baserat på vårt övervägande berättigade intresse av att behandla och besvara din begäran. I detta fall har du rätt att när som helst dra dig ur detta av skäl som härrör från din speciella situation i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Insamling och bearbetning vid användning av kontaktformuläret
När du använder kontaktformuläret samlar vi endast in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning som du har angett. Databehandlingen tjänar syftet att upprätta kontakt.
Om du kontaktar genomförandet av åtgärder före avtal (t.ex. Råd om du är intresserad av att köpa, förbereda ett erbjudande) eller rör ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, denna databehandling utförs på basis av Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling med stöd av art. 6 para. 1 lit. f GDPR baserat på vårt övervägande berättigade intresse av att behandla och besvara din begäran. I detta fall har du rätt att när som helst dra dig ur detta av skäl som härrör från din speciella situation i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Kundkonto      Beställningar      

Kundkonto
När du öppnar ett kundkonto samlar vi in ​​dina personuppgifter i den utsträckning som anges där. Databehandlingen tjänar syftet att förbättra din köpupplevelse och förenkla orderhanteringen. Behandlingen sker med stöd av art. 6 para. 1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, utan att detta påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på samtycket innan dess återkallelse. Ditt kundkonto kommer då att raderas.


Insamling, bearbetning och överföring av personuppgifter vid beställning
Vid beställning samlar vi endast in och behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra och behandla din beställning och att behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för ingående av avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla det kommer att resultera i att inget avtal ingås. Behandlingen sker med stöd av art. 6 para. 1 lit. b GDPR och är nödvändig för fullgörandet av ett kontrakt med dig.  
Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till exempelvis de fraktbolag och dropshipping-leverantörer du har valt, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för orderhantering och IT-tjänsteleverantörer. I alla fall följer vi strikt lagkraven. Mängden dataöverföring är begränsad till ett minimum.
Din data kan vara överförs till tredjeländer utanför EU, särskilt till Kanada och USA, och bearbetas där. Det finns ett lämplighetsbeslut från EU-kommissionen för Kanada. EU-kommissionen har ett adekvat beslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Shopify är inte TADPF-certifierat. Denna dataöverföring sker på grundval av avtalsförpliktelser som är jämförbara med EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Recensioner       Reklam      

Trustami kundrecensioner
Trustamis förtroendemärke är integrerat i den här webbplatsen för att visa insamlade recensioner och feedback på sociala medier. Detta tjänar till att implementera våra legitima intressen av optimal marknadsföring av vårt erbjudande på vår egen webbplats i enlighet med Art. 6 para. 1 sid. 1 lit. f GDPR När du kommer åt Trustamis förtroendesigill sparar webbservern automatiskt data (åtkomstdata) i form av en serverloggfil som innehåller namnet på webbplatsen som du besöker, filen, datum och tid för åtkomst, din IP-adress förkortas formuläret och mängden överförd data , som innehåller meddelandet om en lyckad hämtning, webbläsartypen, användarens operativsystem, hänvisningsadressen (för den tidigare besökta sidan) och den begärande leverantören. Denna åtkomstdata utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter slutet av ditt webbplatsbesök. Trustamis trustsigill och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trustami GmbH, Schröderstraße 5, 10115 Berlin. Trustamis dataskyddsförklaring på www.trustami.com/datenschutz (http://www.trustami.com/datenschutz) gäller behandlingen av de uppgifter som samlas in av Trustami.

Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev
Vi använder din e-postadress, oavsett avtalshantering, uteslutande för våra egna annonseringsändamål för att skicka nyhetsbrev, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta. Behandlingen sker med stöd av art. 6 para. 1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att meddela oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från distributionslistan.

Leverantör av frakttjänster       Varuhantering      

Vidare vidarebefordra e-postadressen till fraktbolag för information om fraktstatus
Vi vidarebefordrar din e-postadress till fraktbolaget som en del av kontraktshanteringen , förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta i beställningsprocessen. Syftet med överföringen är att informera dig via e-post om leveransstatus. Behandlingen sker med stöd av art. 6 para. 1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss eller transportföretaget, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan dess återkallelse.

Användning av ett externt varuhanteringssystem
Vi använder ett varuhanteringssystem för att behandla kontrakt som en del av orderhanteringen. För detta ändamål kommer dina personuppgifter som samlas in som en del av beställningen att skickas till
Billbee GmbH, Arolser Str. 10, 34477 Twistetal.

Behandlingen av dina personuppgifter tjänar syftet att uppfylla det avtal som ingåtts med dig och utförs på grundval av art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Betaltjänstleverantör     Kreditupplysning      

Användning av Amazon Payments
Vi använder betalningstjänsten Amazon Payments från Amazon Payments Europe på vår webbplats.ca (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments").
Databehandlingen tjänar syftet att kunna erbjuda dig betalning via betalningstjänsten Amazon Payments.
För att integrera denna betaltjänst är det nödvändigt för Amazon Payments att tillhandahålla data (t.ex.b IP-adress, enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, plats för din enhet) samlar in, lagrar och analyserar. Cookies kan också användas för detta ändamål. Cookies gör att din webbläsare kan kännas igen.
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. f DSGVO från vårt övervägande berättigade intresse av ett kundorienterat erbjudande om olika betalningsmetoder. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig av skäl som hänför sig till just din situation.
Genom att välja och använda "Amazon Payments" kommer de uppgifter som krävs för betalningshantering att överföras till Amazon Payments för att kunna fullgöra avtalet med dig med den valda betalningsmetoden. Denna bearbetning sker på grundval av art. 6 para. 1 lit. b GDPR.
Mer information om databehandling vid användning av betaltjänsten Amazon Payments finns i tillhörande dataskyddsdeklaration på: https://pay.amazon.com/de/help/201212490 (https://pay.amazon.com/de/help/201212490)

Datainsamling och bearbetning vid registrering för delbetalning via easyCredit
När du betalar med avbetalning är köp via easyCredit föremål för ytterligare dataskyddsinformation (https://www.easycredit-ratenkauf.de/wp-content/uploads/2020/04/rk_ergaenzende_datenschutzhinweise_zum_ratenkauf_by-easycredit_2.0.pdf) för avbetalningsköp från easyCredit.


Användning av Klarnas betalningsalternativ
Vi använder betaltjänsten från Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige; "Klarna") på vår webbplats. Genom att välja och använda betalning via Klarna kommer de uppgifter som krävs för betalningshanteringen att överföras till Klarna för att kunna fullgöra avtalet med dig med den valda betalningsmetoden. Denna bearbetning sker på grundval av art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Cookies kan lagras här, vilket gör att din webbläsare kan kännas igen. Den resulterande databehandlingen sker på grundval av art. 6 para. 1 lit. f DSGVO från vårt övervägande berättigade intresse av ett kundorienterat erbjudande om olika betalningsmetoder. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig av skäl som hänför sig till just din situation.

"Betala senare" (faktura), "Betala nu" (betalning via autogiro), "Finansiering" (avbetalningsköp)
För individuella betalningsmetoder som Betala senare" (faktura), "Betala Nu" (betalning via autogiro), "Finansiering" (köp på avbetalning, Klarna förbehåller sig rätten vid behov. att få kreditupplysningar baserade på matematiska och statistiska metoder med hjälp av kreditupplysningar.
För detta ändamål överför Klarna de personuppgifter som krävs för en kreditprövning, såsom för- och efternamn, adress, kön, e-postadress, IP-adress samt uppgifter som rör beställningen i syfte att identitets- och kreditkontroll till ett kreditinstitut och använder den information som erhållits om den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för ett balanserat beslut om upprättande, genomförande eller upphörande av avtalsförhållandet. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (poängvärden) som är beräknade utifrån vetenskapligt erkända matematisk-statistiska metoder och vars beräkning bland annat innefattar adressdata. Dina problem kommer att behandlas i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Databehandlingen tjänar syftet att kontrollera din kreditvärdighet för att inleda ett avtal. Behandlingen sker med stöd av art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grund av vårt övervägande berättigade intresse av att skydda mot betalningsanmärkningar om Klarna gör förskottsbetalningar. Av skäl som härrör från din speciella situation har du rätt att invända mot detta när som helst i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO-baserad behandling av dina personuppgifter genom att meddela Klarna. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för att ingå avtalet med den betalningsmetod du behöver. Underlåtenhet att tillhandahålla detta innebär att avtalet inte kan ingås med den betalningsmetod du har valt.
Ytterligare information, i synnerhet till vilka kreditupplysningsföretag Klarna förmedlar dina personuppgifter, finns för Tyskland under https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies) och för Österrike under https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/credit_rating_agencies (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/credit_rating_agencies)
Allmän information om Klarna finns för Tyskland under: https://www.klarna.com/de/ (https://www.klarna.com/de/) och för Österrike under https://www.klarna.com/at/ (https://www.klarna.com/at/). Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsbestämmelser för Tyskland på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy) och för Österrike på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy) .

Användning av SOFORT
Vi använder betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, (Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland; "SOFORT") för att behandla betalningar på vår webbplats. Sofort GmbH är ett företag i Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Databehandlingen tjänar syftet att kunna erbjuda dig olika betalningsmetoder genom betalningshantering via betaltjänstleverantören SOFORT. Om du har valt betalningsalternativet kommer de uppgifter som krävs för betalningshanteringen att överföras till SOFORT. Denna databehandling utförs på grundval av art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Ytterligare information om databehandling vid användning av betaltjänstleverantören SOFORT finns under https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/ (https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/) och https://www.klarna.com/sofort/ (https://www.klarna.com/sofort/).


Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller lagras på en användares datorsystem av webbläsaren. När en användare går in på en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk sträng som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen.

Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du meddelas innan cookies sätts och individuellt bestämma om du vill acceptera dem och förhindra lagring av cookies och överföring av data de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

Du kan använda länkarna nedan för att ta reda på hur du hanterar cookies i huvudwebbläsarna (inklusive...a kan också avaktivera):
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-lB6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 (https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-lB6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09)
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen)
Safari : https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)

Tekniskt nödvändiga cookies
Om inte annan information tillhandahålls nedan i dataskyddsförklaringen använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies i syfte att göra vårt erbjuda fler användare -vänlig, effektiv och säker nära. Cookies gör det också möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även efter att du byter sida och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För detta är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter en sidändring.

Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 25 para. 2 TTDSG. Dina personuppgifter behandlas på basis av Art. 6 para. 1 lit. f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av att säkerställa webbplatsens optimala funktionalitet samt en användarvänlig och effektiv design av vårt erbjudande.
Du har rätt att invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig när som helst av skäl som hänför sig till din speciella situation.
Användning av Consentmanager
Vi använder samtyckeshanteringsverktyget Consentmanager från Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige; "Consentmanager") på vår webbplats.
Verktyget gör det möjligt för dig att ge samtycke till databehandling via webbplatsen, i synnerhet inställning av cookies, och att utnyttja din rätt att återkalla samtycke som redan har lämnats.
Databehandlingen tjänar syftet att inhämta och dokumentera nödvändigt samtycke för databehandling och därmed uppfylla rättsliga skyldigheter.
Cookies kan användas för detta. Du kan bl.a. a Följande information samlas in och överförs till Consentmanager: datum och tid för sidåtkomst, information om webbläsaren och enheten du använder, anonymiserad IP-adress, opt-in och opt-out-data. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter.
Databehandlingen sker för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt art. 6 para. 1 lit. c GDPR.
Mer information om dataskydd hos Consentmanager finns på: https://www.consentmanager.net/privacy.php (https://www.consentmanager.net/privacy.php)

Kommunikation      

Användning av livechattsystemet Smartsupp
Vi använder på vår webbplats Smartsupps livechattsystem.com, sid.rO (Šumavská 31, 602 00 Brno, Tjeckien; "Smartsupp") som en del av orderhanteringen.
Databehandlingen tjänar syftet med direkt och effektiv kommunikation mellan dig och oss som leverantör. Anonymiserad data samlas också in och lagras för marknadsförings- och optimeringsändamål, från vilka användningsprofiler kan skapas under en pseudonym.
När du går in på vår webbplats laddas chattwidgeten i form av en JavaScript-fil från AWS Cloudfront, som tekniskt sett möjliggör chatt.
För att driva livechattsystemet används även cookies som gör att webbläsaren kan kännas igen. Bland annat kan följande information samlas in och behandlas: IP-adress, besökta sidor, information om webbläsaren och enheten som används samt personuppgifter som du lämnat när du använder chattsystemet.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 paragraf. 1 sid. 1 TTDSG i.vm Konst. 6 para. 1 lit. en GDPR Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av Art. 6 para. 1 lit. en GDPR Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades.
Mer information om databehandling hos Smartsupp finns under https://www.smartsupp.com/help/privacy-policy/ (https://www.smartsupp.com/help/privacy-policy/) och https://www.smartsupp.com/help/privacy/ (https://www.smartsupp.com/help/privacy/)


Plug-ins och diverse


Användning av Google Tag Manager
Vi använder Google Tag Manager från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google") på vår webbplats.
Denna applikation hanterar JavaScript-taggar och HTML-taggar, som används för att implementera spårnings- och analysverktyg i synnerhet. Databehandlingen tjänar syftet att skräddarsy och optimera vår webbplats.
Google Tag Manager själv lagrar varken cookies eller behandlar personuppgifter. Det möjliggör dock utlösningen av ytterligare taggar som kan samla in och behandla personuppgifter.
Mer information om användarvillkor och dataskydd finns här (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html).
Användning av sociala plugin-program med "Shariff"
Vi använder plug-ins för sociala nätverk på vår webbplats. För att du ska behålla kontrollen över dina uppgifter använder vi de integritetssäkra "Shariff"-knapparna.
Utan ditt uttryckliga medgivande kommer inga länkar att skapas till de sociala nätverksservrarna och därför kommer ingen data att överföras.
"Shariff" är en utveckling av specialisterna på datortidningen c't. Det möjliggör mer integritet online och ersätter de vanliga "dela"-knapparna på sociala nätverk. Du kan hitta mer information om Shariff-projektet här https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html (https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html).
Om du klickar på knapparna kommer ett popup-fönster upp där du kan logga in på respektive leverantör med dina uppgifter. Först efter att du aktivt loggat in kommer en direkt anslutning till de sociala nätverken att upprättas.
Genom att logga in ger du ditt samtycke till överföringen av dina uppgifter till respektive leverantör av sociala medier. Här u.a Både din IP-adress och informationen om vilka av våra sidor du har besökt överförs. Om du är ansluten till ett eller flera av dina sociala nätverkskonton samtidigt, kommer informationen som samlas in också att tilldelas dina motsvarande profiler. Du kan bara förhindra denna koppling genom att logga ut från dina sociala mediekonton innan du besöker vår webbplats och aktiverar knapparna. Följande sociala nätverk är integrerade med funktionen "Shariff".
Ytterligare information om omfattningen och syftet med insamlingen och användningen av data samt dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet finns i den länkade dataskyddsinformationen som tillhandahålls av leverantörerna.

Facebook of Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland):
https://www.facebook.com/policy.php (https://www.facebook.com/policy.php)
Din data kan överföras till USA. EU-kommissionen har ett adekvat beslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta har certifierat sig enligt TADPF och är därför skyldig att följa europeiska dataskyddsprinciper.

Instagram of Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) https://help.instagram.com/155833707900388 (https://help.instagram.com/155833707900388).
Dina data kan komma att överföras till USA. EU-kommissionen har ett adekvat beslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta har certifierat sig enligt TADPF och är därför skyldig att följa europeiska dataskyddsprinciper.

Pinterest från Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA)
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy (https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy)
Dina data kan överföras till USA. EU-kommissionen har ett adekvat beslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Pinterest är inte TADPF-certifierad.


X, tidigare kallad Twitter, (Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland)
https://twitter.com/privacy (https://twitter.com/privacy)
https://twitter.com/personalization (https://twitter.com/personalization)
Din data kan överföras till USA. EU-kommissionen har ett adekvat beslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). X är inte certifierad enligt TADPF.

Användning av Google reCAPTCHA
Vi använder tjänsten reCAPTCHA från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google") på vår webbplats. Frågan tjänar syftet att skilja mellan input från en människa eller genom automatiserad maskinbearbetning. För detta ändamål kommer dina uppgifter att överföras till Google och användas där. Dessutom överförs IP-adressen och all annan data som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten till Google. Dessa data behandlas av Google inom EU och kan även överföras till Google LLC-servrar i USA. EU-kommissionen har ett adekvat beslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google har certifierat sig enligt TADPF och är därför skyldig att följa europeiska dataskyddsprinciper.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 paragraf. 1 sid. 1 TTDSG i.vm Konst. 6 para. 1 lit. en GDPR Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av Art. 6 para. 1 lit. en GDPR Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades.
Mer information om Google reCAPTCHA och tillhörande dataskyddsdeklaration finns på: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html (https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html) och https://www.google.com/privacy (https://www.google.com/privacy).
Användning av GoogleMaps
Vi använder funktionen för att bädda in GoogleMaps-kartor från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, "Google") på vår webbplats.
Funktionen möjliggör visuell representation av geografisk information och interaktiva kartor. Google samlar också in, bearbetar och använder data från besökare på webbplatserna när de kommer åt sidorna där Google Maps kartor är integrerade.
Dina data kan också överföras till USA. EU-kommissionen har ett adekvat beslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google har certifierat sig enligt TADPF och är därför skyldig att följa europeiska dataskyddsprinciper.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 paragraf. 1 sid. 1 TTDSG i.vm Konst. 6 para. 1 lit. en GDPR Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av Art. 6 para. 1 lit. en GDPR Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades.
Du kan hitta mer information om hur Google samlar in och använder data i Googles dataskyddsinformation under https://www.google.com/privacypolicy.html (https://www.google.com/privacypolicy.html). Där har du även möjlighet att ändra dina inställningar i dataskyddscentret så att du kan hantera och skydda dina uppgifter som behandlas av Google.

Användning av YouTube
Vi använder funktionen för att bädda in YouTube-videor från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "YouTube") på vår webbplats.YouTube är ett företag som är anslutet till Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Funktionen visar videor lagrade på YouTube i en iFrame på webbplatsen. Alternativet "Utökat dataskyddsläge" är aktiverat. Detta innebär att YouTube inte lagrar någon information om besökare på webbplatsen. Endast när du tittar på en video överförs information om den till YouTube och lagras där. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. EU-kommissionen har ett adekvat beslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). YouTube har certifierat sig enligt TADPF och är därför skyldig att följa europeiska dataskyddsprinciper.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 paragraf. 1 sid. 1 TTDSG i.vm Konst. 6 para. 1 lit. en GDPR Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av Art. 6 para. 1 lit. en GDPR Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades.
Mer information om insamling och användning av data av YouTube och Google, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet finns i YouTubes dataskyddsinformation på https://www.youtube.com/t/privacy (https://www.youtube.com/t/privacy).

Användning av Google Fonts
Vi använder Google Fonts från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google") på vår webbplats.
Databehandlingen tjänar syftet att enhetligt visa teckensnitt på vår webbplats. För att ladda teckensnitten upprättas en anslutning till Googles servrar när sidan öppnas. Cookies kan användas här. Därvid kan u.a Din IP-adress och information om webbläsaren du använder bearbetas och överförs till Google. Denna data är inte länkad till ditt Google-konto.
Dina data kan komma att överföras till USA. EU-kommissionen har ett adekvat beslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google har certifierat sig enligt TADPF och är därför skyldig att följa europeiska dataskyddsprinciper.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 paragraf. 1 sid. 1 TTDSG i.vm Konst. 6 para. 1 lit. en GDPR Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av Art. 6 para. 1 lit. en GDPR Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades.
Mer information om databehandling och dataskydd finns på https://www.google.de/intl/de/policies/ (https://www.google.de/intl/de/policies/) och https://developers.google.com/fonts/faq (https://developers.google.com/fonts/faq).

Rättigheter för de berörda och lagringstid

Lagringstid
Efter att avtalet har behandlats fullständigt kommer uppgifterna att lagras initialt under garantiperiodens varaktighet, därefter med beaktande av kontots lagstadgade lagringsperioder, i synnerhet skatte- och handelsrätt, och sedan raderas efter utgången av perioden om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Den registrerades rättigheter
Om lagkraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt art. 15 till 20 GDPR om: Rätt till information, till rättelse, till radering, till begränsning av behandling, till dataportabilitet.
Dessutom, enligt art. 21 para. 1 GDPR har du rätt att invända mot behandling som bygger på art. 6 para. 1 f GDPR, samt bearbetning i syfte att direktreklam.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten
I enlighet med art. 77 GDPR har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte sker lagligt.

Du kan lämna in ett klagomål till bland annat den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss, som du kan nå med hjälp av följande kontaktuppgifter:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information Baden -Württemberg
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 6155410
Fax: +49 711 61554115
E-post: poststelle@lfdi.företagsekonomide

Rätt till invändning
Bar den personuppgiftsbehandling som anges här baserad på vårt berättigade intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR har du rätt att invända mot denna behandling när som helst med framtida verkan av skäl som härrör från din speciella situation.
Efter att du har invänt kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att avslutas om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

senast uppdaterad: 29.112023