Användarvillkor

Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för avtal som du sluter med oss ​​som leverantör (Remacs GmbH) via webbplatsen https://mac-store24.myshopify.com. Om inte annat överenskommits, motsätts införandet av eventuella villkor som du kan ha använt.

(2) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som inte till övervägande del kan hänföras till vare sig deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. En företagare är varje fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när en rättslig transaktion ingås, agerar i utövandet av sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Avtalets ingående

(1) Avtalets föremål är försäljning av varor.

(2) När vi listar respektive produkt på vår webbsida ger vi dig ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal via varukorgssystemet online under de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3) Avtalet ingås via varukorgssystemet online enligt följande:
Varorna som är avsedda för köp läggs i "varukorgen". Du kan använda motsvarande knapp i navigeringsfältet för att komma åt "varukorgen" och göra ändringar där när som helst.
Efter att ha klickat på knappen "Till kassan" eller "Fortsätt att beställa" (eller liknande namn) och angett dina personuppgifter samt betalnings- och fraktvillkoren kommer beställningsinformationen att visas för dig som en beställningsöversikt.

Om du använder ett direktbetalningssystem som betalningsmetod (t.ex.b Om du använder PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay), kommer du antingen att tas till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller omdirigeras till webbplatsen för leverantören av direktbetalningssystemet.
Om du vidarebefordras till respektive direktbetalningssystem, gör lämpligt val där. Skriv in din data. Slutligen kommer beställningsdata att visas som en beställningsöversikt på webbplatsen för leverantören av direktbetalningssystemet eller efter att du har omdirigerats tillbaka till vår onlinebutik.

Innan du skickar beställningen har du möjlighet att kontrollera informationen i beställningsöversikten igen, ändra den (även med hjälp av webbläsarens "tillbaka"-funktion) eller Avbryt beställningen.

Genom att skicka beställningen med motsvarande knapp ("beställ med betalning", "köp" / "köp nu", "beställ med betalning", "betala" / "betala nu" eller liknande termer) deklarerar du din juridiskt bindande order om att acceptera erbjudandet, varigenom avtalet ingås.
(4) Dina önskemål om att skapa ett erbjudande är inte bindande för dig. Vi ger dig ett bindande erbjudande i textform (t.b via e-post), vilket du kan acceptera inom 5 dagar (om inte annan deadline anges i respektive offert).

(5) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående är delvis automatiserad via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du uppger till oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och i synnerhet att det inte förhindras av SPAM-filter.

§ 3 Särskilda avtal om erbjudna betalningsmetoder

(1) Avbetalningsköp via easyCredit
Vid delbetalning via easyCredit gäller även de allmänna villkoren för delbetalning från easyCredit. Du hittar villkoren här (https://www.easycredit-ratenkauf.de/wp-content/uploads/2022/09/Ergaenzende_AGB_easyCredit-Ratenkauf_Sep2022.pdf).


(2) Betalning via SOFORT / Sofortüberweisung
Om du väljer betalningsmetoden Sofort / Sofortüberweisung, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland; " SOFORT"). Sofort GmbH är ett företag i Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige). Förutsättningen för att använda betalningsmetoden SOFORT är att du har ett nätbankkonto som har aktiverats för detta ändamål. Under betalningsprocessen som en del av beställningen måste du identifiera dig i enlighet med detta och bekräfta betalningsordern till SOFORT. Ditt bankkonto kommer att debiteras direkt efter beställningen. För mer information om SOFORT, se https://www.klarna.com/sofort/ (https://www.klarna.com/sofort/).
(3) Betalning via Klarna
I samarbete med betaltjänstleverantören Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige; "Klarna") erbjuder vi följande betalningsalternativ. Betalning sker till Klarna:

-
Faktura ("Betala senare"): Klarnas fakturavillkor för Tyskland finns under https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/invoice (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/invoice); Villkoren för möjligheten att förlänga betalningstiden finns under https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/due_date_extension (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/due_date_extension).
Klarnas faktureringsvillkor för Österrike finns under https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/invoice (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/invoice); Villkoren för möjligheten att förlänga betalningstiden finns under https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/due_date_extension (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/due_date_extension).   

-
Avbetalning ("Finansiering"): Ytterligare information om delbetalning inklusive de allmänna villkoren och den europeiska standardinformationen för konsumentkrediter för Tyskland finns på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/account (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/account ); Villkoren för betalningsalternativet ”Betala i 3 omgångar” finns under https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/paylaterin3 (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/paylaterin3).
Ytterligare information om avbetalning inklusive de allmänna villkoren och den europeiska standardinformationen för konsumentkrediter för Österrike finns på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/flex_account (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/flex_account); Villkoren för betalningsalternativet ”Betala i 3 omgångar” finns under https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/paylaterin3 (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/paylaterin3).   

-  Autogiro (“Betala nu”)  Användningen av betalningsmetoderna faktura och/eller avbetalning och/eller autogiro kräver en positiv kreditkontroll. I detta avseende vidarebefordrar vi dina uppgifter till Klarna för adress- och kreditvärdighetskontroller som en del av köpinitieringen och behandlingen av köpekontraktet. Vänligen förstå att vi endast kan erbjuda dig de betalningsmetoder som är tillåtna baserat på resultatet av kreditprövningen.

Mer information om Klarna och Klarnas användarvillkor för Tyskland finns under https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user) och https://www.klarna.com/de/ (https://www.klarna.com/de/).


Mer information om Klarna och Klarnas användarvillkor för Österrike finns på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/user (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/user) och https://www.klarna.com/at/ (https://www.klarna.com/at/).
§ 4 Retentionsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva retentionsrätt om det gäller anspråk från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

(3) Om du är företagare gäller även följande:

a) Vi förbehåller oss äganderätten till varorna tills alla anspråk från den pågående affärsrelationen har reglerats till fullo. Pantsättning eller överlåtelse av säkerhet är inte tillåten innan äganderätten till de förbehållna varorna övergår.

b) Du kan sälja varorna vidare i den ordinarie verksamheten. I detta fall överlåter du till oss alla fordringar till ett belopp av fakturabeloppet som uppstår vid återförsäljningen och vi accepterar uppdraget. Du har fortfarande rätt att driva in fordran. Men om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser på ett korrekt sätt förbehåller vi oss rätten att driva in fordran själva.

c) Om de reserverade varorna kombineras eller blandas, förvärvar vi samäganderätt till den nya artikeln i förhållandet mellan de reserverade varornas fakturavärde och de andra bearbetade varorna vid bearbetningstillfället.

d) Vi åtar oss att frigöra de säkerheter som vi är berättigade till på din begäran i den utsträckning som realisationsvärdet på våra värdepapper överstiger fordran som ska säkras med mer än 10 %. Vi är ansvariga för att välja de värdepapper som ska släppas.

§ 5 Garanti

(1) Den lagstadgade ansvarsrätten för defekter gäller.

(2) Om du informeras av oss innan avtalsförklaringen görs och detta har avtalats uttryckligen och separat, är preskriptionstiden för reklamationer för fel i begagnade varor ett år från leverans av varan. Ovanstående begränsning gäller inte:


- på skyldigt orsakade skador som kan hänföras till oss till följd av skada på liv, kropp eller hälsa och på andra skador som orsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet;
- om vi på ett bedrägligt sätt dolt defekten eller antagit en garanti för varornas kvalitet.
(3) Som konsument ombeds du att omedelbart vid leverans kontrollera varorna med avseende på fullständighet, uppenbara defekter och transportskador och att rapportera eventuella reklamationer till oss och speditören så snabbt som möjligt. Om du inte följer detta har detta ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.

(4) Om en egenskap hos varan avviker från de objektiva kraven, anses avvikelsen endast ha överenskommits om du informerades om detsamma innan vi gjorde avtalsdeklarationen och avvikelsen var uttryckligen och separat mellan de två som avtalsparterna kommit överens om.

(5) Om du är företagare gäller följande garantibestämmelser annorlunda än ovanstående:

a)  Endast vår egen information och tillverkarens produktbeskrivning anses vara överenskommen som kvalitet av varorna, men inte annan reklam, offentligt beröm och uttalanden från tillverkaren.

b)  I händelse av defekter kommer vi, efter eget gottfinnande, att tillhandahålla garanti genom reparation eller efterföljande leverans. Om felet inte kan avhjälpas kan du antingen begära prisavdrag eller frånträda avtalet. Avhjälpandet av defekten anses ha misslyckats efter ett misslyckat andra försök, om inte varans beskaffenhet eller defekten eller andra omständigheter tyder på annat. Vid reparation behöver vi inte stå för de ökade kostnader som uppstår vid flytt av godset till annan plats än utförandestället om leveransen inte motsvarar varans avsedda användning.

c)  Garantiperioden är ett år från leverans av varorna. Förkortningen av tidsfristen gäller inte:

- för skyldigt orsakade skador som kan hänföras till oss till följd av skada på liv, kropp eller hälsa och för andra skador som orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet;
- om vi har bedrägligt dolt defekten eller har åtagit sig en garanti för föremålets kvalitet;
- för föremål som använts för en byggnad i enlighet med deras normala användning och orsakat dess defekter;
- för rättsliga anspråk som du har mot oss i samband med felrättigheter har.

§ 6 Val av lag, plats för fullgörande, ort för domare

(1) Tysk lag gäller. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i konsumentens hemvistland inte upphävs (förmånsprincipen).

(2) Platsen för utförandet av alla tjänster från befintliga affärsrelationer med oss ​​och jurisdiktionsorten är vårt registrerade kontor, förutsatt att du inte är en konsument utan en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild offentligrättslig fond. Detsamma gäller om du inte har en allmän domkrets i Tyskland eller EU eller om din bostadsort eller hemvist inte är känd vid tidpunkten för talan. Rätten att överklaga till domstolen vid annan laglig domkrets förblir opåverkad av detta.

(3) Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor gäller uttryckligen inte.
II. Kundinformation

1. Säljarens identitet

Remacs GmbH
Talstr. 18
71116 Gärtringen
Tyskland
Telefon: +4915146192381
E-post: k.ludwig@klmedia.info


Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), som kan nås på https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr) .

Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför konsumentskiljenämnder.

2. Information om ingåendet av kontraktet

De tekniska stegen för ingående av kontraktet, ingåendet av själva kontraktet och korrigeringsalternativen utförs i enlighet med reglerna "Ingående av kontraktet" i vår Allmänna Allmänna villkor (del I.)

3. Kontraktsspråk, kontraktstextlagring

3.1 Avtalsspråket är tyska.

3.2 Vi sparar inte hela avtalstexten. Innan beställningen skickas via varukorgssystemet online kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. Efter att vi har tagit emot beställningen kommer beställningsdata, den lagstadgade informationen för distansförsäljningsavtal och de allmänna villkoren att skickas till dig igen via e-post.

3.3 Om du begär ett erbjudande utanför varukorgssystemet online får du alla avtalsuppgifter som en del av ett bindande erbjudande i textform, t.ex.b via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Väsentliga egenskaper hos produkten eller tjänsten

De väsentliga egenskaperna hos produkten och/eller tjänsten finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsmetoder

5.1 Priserna som anges i respektive erbjudanden samt fraktkostnaderna representerar totalpriser. De innehåller alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5.2 Det finns inga fraktkostnader.

5.3 Eventuella kostnader för penningöverföringen (överförings- eller växelkursavgifter från kreditinstitut) måste du stå för i de fall leveransen sker till ett EU-medlemsland men betalningen har gjorts utanför Europeiska unionen.

5.4 De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande märkt knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

5.5 Om inte annat anges för de enskilda betalningssätten, förfaller de betalningskrav som härrör från det ingångna avtalet till betalning omedelbart.

6. Leveransvillkor

6.1 Leveransvillkoren, leveransdatum och eventuella befintliga leveransbegränsningar finns under en motsvarande märkt knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande.

6.2 Om du är konsument föreskriver lagen att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan som säljs under transporten övergår till dig först när varan överlämnas till dig, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte nämnts av företagaren eller annan person som utsetts att utföra transporten.

Om du är företagare sker leverans och utskick på din risk.

7. Lagstadgad ansvarslagstiftning för defekter

Ansvar för defekter baseras på "Garanti"-förordningen i våra allmänna villkor (del I).

Dessa allmänna villkor och kundinformation har skapats av återförsäljarföreningens jurister som är specialiserade på IT-juridik och som ständigt kontrolleras med avseende på laglig efterlevnad. Merchant Association Management AG garanterar texternas rättssäkerhet och ansvarar i händelse av varningar. Ytterligare information finns på: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service (https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service).

senast uppdaterad: 29.112023