Imprint


Identifiering av juridisk leverantör:


Remacs GmbH
denna representant d. d. Verkställande direktör Kevin Ludwig
Talstr. 18
71116 Gärtringen
Tyskland
Telefon: +497034257308
Fax: +497034257307


E-post: k.ludwig@klmedia.info
VAT-nummer: DE366723337


Infört i handelsregistret vid Stuttgart tingsrätt
Handelsregisternummer HRB 793614


Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), som kan nås
på https://ec.europa.eu/odr.
Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför konsumentskiljenämnder.
Vi har varit medlem i initiativet "FairCommerce" sedan den 22 juni 2017.
Du kan hitta mer information om detta på www.haendlerbund.de/faircommerce