1 års återförsäljargaranti

Garantivillkor:

Utöver de lagstadgade defekträttigheterna på den annonserade produkten ger vi dig en garanti på 1 år. Denna garanti gäller för alla enheter som köpts på https://mac-store24.com. Perioden för beräkning av garantitiden börjar med fakturadatum. Den geografiska omfattningen av garantiskyddet är Europaomfattande. 

Garantin avser friheten från defekter i den annonserade produkten, inklusive funktions-, material- eller produktionsfel. Om ett fel uppstår under garantiperioden kommer vi att ge dig en av följande tjänster efter vårt gottfinnande inom ramen för denna garanti:

 

 • gratis reparation av varorna eller
 • fritt utbyte av varorna mot en motsvarande vara

 

I händelse av garantianspråk, kontakta oss som garant:

Remacs GmbH

Talstr. 18

71116 Gärtringen

 

Garantianspråk är uteslutna i händelse av skada på varan orsakad av

 • normalt slitage (kontamination/slitage)
 • olämplig eller kränkande behandling
 • Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter 
 • Användning av våld (t.ex. b Blåser, knuffar, faller) 
 • Vattenskada/fukt i enheterna (t.ex.b på grund av spill av vätskor)
 • Miljöpåverkan (överspänning, damm, värme, fukt, etc.)
 • Gör-det-själv reparationsförsök / bristande eller felaktigt underhåll
 • Skada orsakad av anslutning av tillbehör som inte är godkända av tillverkaren eller som är defekta (t.ex.b ej godkända laddare)
 • Skada orsakad av programvara eller systemuppdateringar

Garantianspråk är vidare uteslutna för följande produkter

 • Batterier
 • Laddare
 • Tangentbord
 • Hårddiskar
 • SSD:er
 • Knappar / omkopplare
 • Gångjärn
 • Förbrukningsmaterial

Förutsättningen för att göra anspråk på garantiservice är att du tillåter oss att undersöka garantiärendet (t.ex.b genom att skicka varorna). Det är viktigt att säkerställa att skador på godset under transport undviks genom att använda säker förpackning. Vid ansökan om garantiservice ska en kopia av fakturan bifogas varuförsändelsen så att vi kan kontrollera om garantitiden har följts. Utan en kopia av fakturan kan vi vägra garantiservice. Vänligen förklara skadan för oss skriftligen i förväg. Om dina garantianspråk är berättigade kommer du inte att ådra dig några fraktkostnader, d.v.s.H Vi ersätter dig för eventuella fraktkostnader för att skicka ut varorna.

Denna återförsäljargaranti från oss begränsar inte dina juridiska rättigheter mot oss från köpekontraktet som ingåtts med oss. Eventuella befintliga lagstadgade garantirättigheter gentemot oss förblir opåverkade av detta garantilöfte. Denna återförsäljargaranti bryter därför inte mot dina lagliga rättigheter, utan utvidgar snarare din juridiska status. 

Om den köpta varan är defekt kan du alltid kontakta oss inom ramen för den lagstadgade garantin, oavsett om det finns ett garantianspråk eller om garantin används.

Från och med 15.112021 - Gäller från 15.112021