Powered by Smartsupp Naš otisak mac-store24 rabljeno dobro i jeftino – mac-store24.com

otisak

Otisak


Pravna identifikacija pružatelja:


Remacs GmbH
ovaj predstavnik d. d. Izvršni direktor Kevin Ludwig
Talstr. 18
71116 Gärtringen
Njemačka
Telefon: +4970346557262
Faks: +497034257307


E-pošta: k.ludwig@klmedia.info
PDV broj: DE366723337


Upisano u trgovački registar Okružnog suda u Stuttgartu
Broj trgovačkog registra HRB 793614


Alternativno rješavanje sporova:
Europska komisija osigurava platformu za izvansudsko online rješavanje sporova (OS platforma), kojoj se može pristupiti
na https://ec.europa.eu/odr.
Mi smo niti voljni niti obvezni sudjelovati u postupcima rješavanja sporova pred potrošačkim arbitražnim tijelima.
Članovi smo inicijative “FairCommerce” od 22. lipnja 2017.
Više informacija o tome možete pronaći na www.haendlerbund.de/faircommerce