Pravo na odustajanje za potrošače

(Potrošač je svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhe koje se primarno ne mogu pripisati njegovoj gospodarskoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti.)

Pravila otkazivanja

Pravo na povlačenje

Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od mjesec dana bez navođenja razloga.
Razdoblje otkazivanja je mjesec dana od dana

- kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a nije prijevoznik, preuzeli robu ili pod uvjetom da ste naručili jednu ili više roba kao dio jednoobrazne narudžbe i ista se isporučuje jedinstveno ili

- na kojem ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli posljednju robu ili ako ste naručili nekoliko roba kao dio jedne narudžbe i ona se isporučuje odvojeno;

- na kojoj vi ili treća strana koju ste imenovali, a nije prijevoznik, isporučuje zadnju djelomičnu pošiljku ili zadnji komad u stupili u posjed ili ako ste naručili robu koja se isporučuje u nekoliko djelomičnih pošiljki ili komada;

Da biste ostvarili pravo na odustanak, morate nas kontaktirati (Remacs GmbH, Talstr. 18, 71116 Gärtringen, broj telefona.: 07034257308,    Adresa e-pošte: support@mac-store24.com) putem jasne izjave (npr.b pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) u kojem vas obavještavaju o vašoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora. Možete koristiti priloženi uzorak obrasca za odustajanje, iako to nije obavezno.

Da biste ispunili rok za otkazivanje, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkazivanje prije isteka roka za otkazivanje.

Posljedice opoziva


Ako otkažete ovaj ugovor, vratit ćemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz odabira načina dostave različitog od onog koji mi nudimo, odabrali ste najjeftiniju standardnu ​​dostavu) , vratiti odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili obavijest o Vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isti način plaćanja koji ste koristili za izvornu transakciju, osim ako nešto drugačije nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima neće vam biti naplaćene nikakve naknade kao rezultat ove otplate.

Možemo odbiti povrat dok ne primimo robu natrag ili dok ne dostavite dokaz da ste robu poslali natrag, ovisno o tome što je ranije.

Robu nam morate vratiti ili predati odmah, au svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o svom raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete prije isteka roka od 14 dana.

Vi snosite izravne troškove povrata robe.

Odgovorni ste samo za bilo kakav gubitak vrijednosti robe ako je taj gubitak vrijednosti uzrokovan rukovanjem koje nije potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcionalnosti robe.

Isključenje ili Razlozi isteka

Pravo na odustanak ne odnosi se na ugovore

- za isporuku robe koja nije montažna i za čiju je proizvodnju presudan individualni odabir ili odluka potrošača ili koji su jasno prilagođeni osobnim potrebama potrošača;
- za isporuku robe koja se brzo kvari ili bi joj brzo istekao rok trajanja;
- za isporuku alkoholnih pića čija je cijena bila ugovorene prilikom sklapanja ugovora, ali koje će biti isporučene najranije 30 dana nakon sklapanja ugovora i čija trenutna vrijednost ovisi o kretanjima na tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja;
- za isporuku novina, časopisa ili časopisa s izuzetkom ugovora o pretplati.

Pravo na odustajanje prerano istječe za ugovore

- za isporuku zapečaćene robe koja nije prikladna za povrat zbog zaštite zdravlja ili higijene ako je njihov pečat uklonjen nakon isporuke;
- isporučiti robu ako je zbog svoje prirode neodvojivo pomiješana s drugom robom nakon isporuke;
- isporučiti zvučne ili video snimke ili računalni softver u zapečaćenom pakiranju ako je pečat uklonjen nakon isporuke.

Uzorak obrasca za otkazivanje


(Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.)

- Kevinu Ludwigu, Talstr. 18, 71116 Gärtringen, adresa e-pošte: support@mac-store24.com :

- Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji smo sklopili (*) za kupnju sljedeće robe ( *)/
pružanje sljedeće usluge (*)

- Naručeno (*)/ primljeno (*)

- Ime potrošača(a)
- Adresa potrošač(i)
- Potpis potrošača(a) (samo za papirnate obavijesti)
- Datum

(*) Izbrišite ono što nije primjenjivo.